Pelet

 

 
U ponudi se nalazi i Pelet A1 kvaliteta prema ISO standardu 17225 EN 15234-2. Informacije vezano za kupovinu Peleta se mogu dobiti preko kontakt osobe.
 

Kontakt informacije : Bijedić Momčilo

E-mail : prodaja@vektra.me

Tel / Fax : +382 52 323 217

Mob: +382 67 572 130

 

 

Karakteristike :

    • Kapacitet pogona za proizvodnju peleta je 7,5 t/h ;
    • U procesu proizvodnje se koristi 100% čisti drvni ostatci (piljevina), bez upotrebe kore od drveta.
    • Pakovanje je ukupne mase od 15 kg;
    • Maksimalna težina jedne palete proizvoda je 1050 kg ;