EWD SawLine Company

 

Saradnik i proizvođač opreme za rezanje trupaca u potreban finalni oblik proizvoda kapaciteta 150 000 m3 proreza četinara i 25 000 m3 tvrdih lišćara (računato na osmočasovno radno vrijeme), kao i pogon za tretman oblovine kapaciteta 150 000 m3.

Sajt

Vecoplan

 

Saradnik i proizvođač opreme za mljevenje i transport drvnih ostataka u oblik sječke ili piljevine

Sajt

Weinig

 

Saradnik i proizvođač opreme za proizvodnju finalnih proizvoda - Lamelirane gredice za građevinsku stolariju sa kapacitetom od 15 000 m3, sa radom u dvije smjene.

Sajt

Kahl

 

Saradnik i proizvođač opreme za proizvodnju finalnog proizvoda - PELETA, kapaciteta 7.5 t/h.

Sajt

Vollmer

 

Saradnik i proizvođač opreme za oštrenje tračnih i kružnih testera

Sajt

IIB

 

Saradnik i proizvođač informacionog sistema, za potrebe kompanije

Sajt

Nestro

 

Saradnik i proizvođač opreme za ventilacioni odvod cestica piljevine

Sajt

 

 

Muehlboeck

 

Saradnik i proizvođač opreme za parenje bukve kapaciteta 12 000 m3 i sušenje rezane građe kapaciteta 25 000 m3 (kompaktna sušara sa dvije nezavisne jedinice).

Sajt