Pregled istorije

 

Kombinat Velimir Jakić je nakon dugogodišnjeg uspješnog rada ušao u stečaj početkom 90-tih godina, prošlog vijeka. Pokušaj da se u stečaju obnovi proizvodnja bili su bezuspješni, sve do 2006. godine kada se vrši privatizacija društva. Juna 2006. godine imovinu Korporacije "Jakić" na osnovu kupoprodajnog ugovora kupuje i preuzima kompanija VEKTRA MONTENEGRO Podgorica. Pomenuta kompanija osniva D.O.O. " Vektra Jakić" Pljevlja, koja postaje jedna od 7 kompanija - ćerki koje sačinjavaju "majku" VEKTRA Grupu.

 

 

Šik Velimir Jakić

 

 

 • Preduzeće je osnovano 1948. godine pod nazivom Šumsko industrijsko preduzeće sa osnovnom djelatnošću - proizvodnja rezane građe. Od početka 1950. godine promjenjen je naziv u ŠIP "Velimir Jakić", i uvedena finalna prerada drveta, a 12 godina kasnije i proizvodnja iverastih ploča. U periodu od 1974. godine fabrika se počela modernizovati rekonstrukcijom infrastrukture i novom fabrikom montažnih elemenata. Poteškoće u radu počinju polovinom 90-tih godina, tačnije 1996. godine uvodi se stečaj, nakon tri godine 1999. postojali su uslovi za nastavak poslovnih aktivnosti i nakon masovne vaučerske privatizacije kompanija radi do 2003. godine pod nazivom Korporacija "Jakić"A.D. Pljevlja i polovinom godine tačnije u Avgustu 2003. po drugi put odlazi u stečaj. U kombinatu je bilo zaposleno oko 700 radnika.

D.O.O "Vektra Jakić"

 

 

 • Kompanija je osnovana 2006. godine, kupovinom KID-a Velimir Jakić. Jedna je od sedam dijelova VEKTRA Grupe.

  Nakon kupovine, kompanija se posvetila kompletnoj izmjeni proizvodnje, instalacijom savremenih mašina i postrojenja za preradu drveta. Do sada je uspješno realizovano oko 80 % planiranih investicija i srazmjerno tome postrojenja stavljena u funkciju. Trenutno je u kompaniji zaposleno oko 200 radnika, sa stalnom tendencijom porasta zapošljavanja mladih i obrazovanih kadrova. U okviru kompanije posluje više organizacijonih jedinica i to :

  - Pilana

  - Auto baza

  - Asfaltna baza

  - Betonjerka

  - Kamenolom "Bušnje"

  - Niskogradnja

  - Peletara

  - Lamelirnica i Energetski blok

  - Centralno održavanje

  - Korišćenje, uzgoj i zaštita šuma

  - Zajedničke službe