Građevinski materijal - Beton, Betonski proizvodi

Pored standardne palete proizvoda od drvne mase, kompanija posjeduje i moderno postrojenje za proizvodnju betona i betonskih proizvoda, koji zadovoljavaju standarde kvaliteta u zavisnosti od vrste i tehnološke izrade, prema naručenim karakteristikama.

 
U cijenu je uračunat utovar materijala , dok su iskazane cijene bez uračunatog PDV - a.
 
 
U slučaju narudžbine većih količina, ugovara se po sistemu ponude, gdje kompanija zadržava pravo promjene postojećeg cjenovnika.
 

Kontakt informacije : Bijedić Momčilo

E-mail : prodaja@vektra.me

Tel / Fax : +382 52 323 217

Mob: +382 67 572 130

 

Beton

  • Gotov beton MB 10 ;
  • Gotov beton MB 15 ;
  • Gotov beton MB 20 ;
  • Gotov beton MB 25 ;
  • Gotov beton MB 30 ;
  • Gotov beton MB 30 pumpani ;
  • Gotov beton MB 35 ;
  • Gotov beton MB 40 ;

Beton trofrakcijski - sitnozrni

  • Gotov beton MB 20 ;
  • Gotov beton MB 25 ;
  • Gotov beton MB 30 ;

Betonski blokovi

  • Betonski blok 12 x 19 x 39 ;
  • Betonski blok 19 x 19 x 39 ;

Usluge prevoza

Kompanija se bavi i uslugama prevoza betona sa vozilom MAN TGS 35.400 - Mikser

* Cijena usluge prevoza sa vozilom je 5,00 eura po metru kubnom u području lokala, sa zadržavanjem do 45 minuta. Nakon isteka datog vremena naplaćuje se 100,00 eura po satu zadržavanja vozila.

* Za transport količina manjih od 7 metara kubnih proizvoda, obračunava se cijena kao za 7 metara kubnih.

 

 

Pored prevoza mikserom kompanija ima u ponudi i rad pumpe za beton CIFA, cjenovnik za usluge ovog vozila :

* Usluga pumpe za beton CIFA iznosi 8,00 eura po metru kubnom u području lokala, za rad izvan područja lokala cijena usluge vozila se naplaćuje 120,00 eura po satu + 3,00 eura po pređenom kilometru.

* Za uslugu rada pumpe minimalna količina naručenog betona je 25 metara kubnih, sve količine ispod minimuma se obračunavaju kao minimalna količina od 25 metara kubnih..