Dobrodošli na Websajt

Vektre Jakić

 

  Kompanija se nalazi u Pljevljima gradu na sjeveru Crne Gore, smještena na površini

od 1346 km2 u regionu bogatim šumama. Privatizovana je 2007. godine i u 100 % je privatnom vlasništvu kompanije Vektra Montenegro.

Fabrički kompleks je smješten na prostoru od cca 17 ha (hektara), na samom ulazu u grad. Namjena Kompanije je eksploatacija, uzgoj i prerada drvnih sortimenata, koja sa

Vladom Republike Crne Gore ima Ugovor o eksploataciji šumskog bogatstva na period od 30 godina.

Raspoloživi godišnji etat je 140 000 m3 bruto drvne mase, raspoređene na 13 gazdinskih jedinica koje zauzimaju ukupnu površinu od 58 932,94 ha (hektra).

 

Rezana građa

Kompanija u ponudi pored standardnih dimenzija nudi i van standardne dimenzije ( po sistemu ponude )

Lamelirani proizvodi

Finalni proizvodi visokog kvaliteta, proizvedeni od najbolje suve rezane građe.

Pelet

Savremeni oblik iskorišćenja nusproizvoda u finalni oblik ekološkog čvrstog goriva.

Građevinski materijal - Frakcija

Ponuda kamenog agragata i frakcije različitih granulaža,po definisanoj specifikaciji.

 

Bitumenski proizvodi

Ponuda se odnosi na četri vrste Asfalt-a sa određenim karakteristikama.

Građevinski materijal - Beton

 Ponuda sadrži standardne karakteristike betona, sa mogućnosti korišćenja usluga prevoza specijalnim vozilima.

 

Pogon kompanije